Zachęcamy do zapoznania się z projektem, cel jest spójny z celem naszej Kuchni oraz wpisuje się w nasze działania edukacyjne i prozdrowotne:)